Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STAKLARA
ORNAMENT SZR
Adresa: SVETOG SAVE 39, 25000 Sombor
Telefon: 424-889