Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
SEME - PROIZVODNJA I PROMET
AGROCOP AD EXPORT IMPORT
Adresa: RADIŠIĆEVA 35, 25000 Sombor
Telefon: 28-774, 24-223