Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
PRŽIONICA KAFE
KARAMELA ZTR PRŽIONICA AMIGO
Adresa: MAKSIMA GORKOG 6, 25000 Sombor
Telefon: 480-060
  http://www.gereharkany.hu