Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
PRERADA OTPADA ŽIVOTINJSKOG POREKLA
DPP PROTEINKA
Adresa: ROKOVCI 8, 25000 Sombor
Telefon: 23-666, 28-299
E-mail: proteinka@sezampro.yu