Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

SAGAL DOO
CREVA, HIDRAULIKA, CREVA ZA DOVOD GORIVA
SVETOG SAVE 26, 25000 Sombor
482-186, 063/502-955