Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

PROIZVODNJA INDUSTRIJSKIH PODOVA
TISA D.O.O.
Adresa: KANALSKA OBALA 16, BEZDAN
Telefon: 025/422-654, Faks: 025/421-856
E-mail: tisasombor@yahoo.com
www.tisa.rs
Pogledaj sve podatke