Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

JEDINSTVO I.G.M. CIGLANA
Ciglana
LENJINOVA 110, CRVENKA
025/731-411, 025/731-997