Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

DUNAI ZTR
ČASOVNIČAR - ZLATAR
STARA GRADSKA KUĆA LOK. 6, 25000 Sombor
025/437-474
RAJČEVIĆ
ČASOVNIČAR - ZLATAR
GRADSKA KUĆA LOK. 30, 25000 Sombor
421-808