Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

PAKOVANJE ZRNASTIH PREHRAMBENIH PROIZVODA
VITA ZR
Adresa: Rade Marjanca 8, 25000 Sombor
Telefon: 025/450-100, 065/248-8248
Pogledaj sve podatke