Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

SERVIS UREĐAJA ZA MUŽU KRAVA
SALA ORTAK
Adresa: Svetozara Markovića 5, SIVAC
Telefon: 025/713-583, 063/843-9643, 063/8562-886
Pogledaj sve podatke
SERVIS UREĐAJA ZA MUŽU KRAVA
VULKANUS
Adresa: BLAGOJEVIĆEVA 76, 25000 Sombor
Telefon: 025/437-600, 063/191-8055
Pogledaj sve podatke