Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

PROIZVODNJA AMBALAŽE OD DRVETA
DUŠAN KURUZAR I OSTALI O.D.
Adresa: DOKTORA STEVANA POPOVIĆA 53, STAPAR
Telefon: 025/827-979
E-mail: kuruzard@sowireless.org
Pogledaj sve podatke