Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

FERO GAS ZTR BUTAN, KALJEVE PEĆI, CEVI I LIMOVI
BUTAN, KALJEVIH PEĆI, CEVI I LIMOVA
VOJVOĐANSKA 26, 25000 Sombor
22-028, 064/23-90-260