Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

SERVIS BENDIKSA
ŠERKO MAŠINSKA RADIONICA
Adresa: 8. Marta 17, 25000 Sombor
Telefon: 063/589-039
Pogledaj sve podatke