Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

AGENCIJA ZA POMOĆ U KUĆI PRETEŽNO STARIJIM OSOBAMA
AGENCIJA GOLUBICA
Adresa: Milana Toplice 3, 25000 Sombor
Telefon: 069/1567-567
E-mail: agencijagolubica@gmail.com
Pogledaj sve podatke