Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

ZIDARSKI, GRAĐEVINSKI, DEKORATIVNI RADOVI, IZRADA FONTANA
DIZAJNER ČONOPLJA
Adresa: Rade Končara 50, 25210 ČONOPLJA
Telefon: 064/55-100-21
Pogledaj sve podatke