Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

PROIZVODNJA BIODIZELA
BIO-ENERGOOIL
Adresa: Vase Pelagića 1, 25000 Sombor
Telefon: 025/449-404
E-mail: bio-energooil@nadlanu.com
Pogledaj sve podatke