Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

ML
USLUGE GRAĐANIMA
KRALJA PETRA I 3, 25000 Sombor
434-133, 062/144-99-34