Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

CARINARNICA SOMBOR
UPRAVA CARINA
FILIPA KLJAJIĆA BB, 25000 Sombor
421-186
CARINSKA ISPOSTAVA SOMBOR
UPRAVA CARINA
FILIPA KLJAJIĆA BB, 25000 Sombor
421-154