Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

DUNAV PROMET DOO
ULJA I MAZIVA - TRGOVINA
ALEKSE DUNDIĆA 5, 25000 Sombor
MOLTEN DOO
ULJA I MAZIVA - TRGOVINA
VENAC RADOMIRA PUTNIKA 23/2, 25000 Sombor
436-807, 063/11-250-62