Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

ORFEINO DOO
TRANSPORT U PUTNOM SAOBRAĆAJU
VUKA KARADŽIĆA 39, 25000 Sombor
420-324, 063/528-114