Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

ALOKIN'S
RASHLADNI UREĐAJI SERVIS I PRODAJA
BELOG GOLUBA 1, 25000 Sombor
28-254, 063/517-307