Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

DPP PROTEINKA
PRERADA OTPADA ŽIVOTINJSKOG POREKLA
ROKOVCI 8, 25000 Sombor
23-666, 28-299