Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

POSTAVLJANJE CEVNIH INSTALACIJA
MJ PMI DOO
Adresa: BATINSKA 1, 25000 Sombor
Telefon: 025/433-830, 025/29-160
E-mail: mjsombor@eunet.yu
www.mjsombor.co.rs