Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

TR MINEDRA
PLASTIKA ZA DOMAĆINSTVA
BRAĆE MILADINOV 4, 25000 Sombor
063/593-004