Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

ČAROBNJAK DOO KLJAIĆ - V
PAPIRNA GALANTERIJA - TRGOVINA
RADE KONČARA 10, 25000 Sombor
410-090, 063/557-988