Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

OKOVI I REPROMATERIJAL ZA STOLARIJU - TRGOVINA
PIRIT
Adresa: Marka Oreškovića 87, KLJAJIĆEVO
Telefon: 025/853-025, 060/085-3025, 060/085-3024
OKOVI I REPROMATERIJAL ZA STOLARIJU - TRGOVINA
PIRIT
Adresa: Marka Oreškovića 87, KLJAJIĆEVO
Telefon: 025/853-025, 060/085-3025
INTERSTIL DOO
OKOVI I REPROMATERIJAL ZA STOLARIJU - TRGOVINA
ERNESTA KIŠA 6, 25000 Sombor
430-672, 430-670