Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

DOM ZA DECU I OMLADINU MIKA ANTIĆ
OBRAZOVANJE - DOMOVI ZA DECU I OMLADINU
RADOJA DOMANOVIĆA 98, 25000 Sombor
450-744