Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

FI - PO UMETNIČKA KOVAČKA RADIONICA
OBOJENI METALI - OBRADA I PRERADA
BUKOVAC 127, 25000 Sombor
485-131