Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

CERENA TRADE DOO
NAFTA I NAFTNI DERIVATI - VELEPRODAJA
SONĆANSKU PUT T17, 25000 Sombor
440-054, 061/16-300-68