Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

MOTOCIKLI - SERVIS I PRODAJA GUMA
MOTO BIKE
Adresa: KRALJA PETRA I 26, 25000 Sombor
Telefon: 025/28-156
E-mail: filaxa@gmail.com
Pogledaj sve podatke