Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

VEJINOVIĆ ZORKA
LIVNICA SIVOG LIVA I OBOJENIH METALA
BATINSKA 41, 25000 Sombor
25-594