Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

GPS GROUP DOO
KARTE ZA GPS UREĐAJE - IZRADA
VENAC RADOMIRA PUTNIKA 31/2, 25000 Sombor
420-077