Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

ISTORIJSKI ARHIV SOMBOR
ISTORIJSKI ARHIV SOMBOR
Adresa: TRG CARA LAZARA 5, 25000 Sombor
Telefon: 025/22-287, 025/26-292