Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

CRVENI KRST
HUMANITARNE ORGANIZACIJE
APATINSKI PUT 19, 25000 Sombor
431-430