Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

GEODEZIJA
GEOCENTAR
Adresa: Staparski put 6, 25000 Sombor
Telefon: 025/421-645, 064/164-00-96, Faks: 064/332-5582
E-mail: geocentar2006@nadlanu.com
Pogledaj sve podatke
GEODEZIJA
GEOS OR
Adresa: VENAC RADOMIRA PUTNIKA 1, 25000 Sombor
Telefon: 025/23-633, 063/866-2121, 069/222-3864, 063/242-452
E-mail: geos2007@nadlanu.com, geos_so@yahoo.com
Pogledaj sve podatke
GEODEZIJA
Saputnik - M, P.J. MERIDIJAN PROJEKT
Adresa: Venac Stepe Stepanovića 22, 25000 Sombor
Telefon: 025/25-800, Faks: 025/420-581
E-mail: mprojekt@nadlanu.com
Pogledaj sve podatke
GEODEZIJA
GEOMATIKA
Adresa: KRALJA PETRA I 3, 25000 Sombor
Telefon: 025/23-311, 063/837-81-33
GEODEZIJA
KATASTAR NEPOKRETNOSTI REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
Adresa: KRALJA PETRA I 8, 25000 Sombor
Telefon: 025/438-588, Faks: 025/434-030
GEOPLAN
GEODEZIJA
Batinska 1, 25000 Sombor
025/23-763, 063/104-94-47