Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:

FC FINANCE CONSULTING
FINANSIJSKO POSREDOVANJE
NIKOLE VUKIĆEVIĆA 3, 25000 Sombor
421-633, 064/492-57-04